Subsidie podiumkunsten

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Aanvraag subsidie 2019 activiteiten verenigingen

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Aanpak

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum.
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht