Subsidie ouderenorganisaties

De gemeente geeft subsidie aan organisaties die zich inzetten voor ouderen. Organiseert uw organisatie activiteiten voor ouderen? U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor sport en beweging, gezamenlijke maaltijden of ontmoetingsmiddagen. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Aanvraag subsidie 2019 activiteiten verenigingen

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk. U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht