Subsidie maatschappelijke instelling

Instellingen en organisaties die zich inzetten voor anderen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving.

Aanvraag subsidie 2019 maatschappelijke ondersteuning

Aanvraag subsidie 2019 algemeen

Voorwaarden

Krijgt u subsidie, dan verwacht de gemeente openheid van zaken. Bijvoorbeeld inzicht in uw boekhouding.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het volgende kalenderjaar.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht