Subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdhulpverlening en jongerenwerk kunnen subsidie aanvragen. Dit gebeurt op basis van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente.

Aanvraag subsidie 2019 activiteiten verenigingen jeugd

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Deze hebben geen winstoogmerk. U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht