Subsidie amateurkunst

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Aanvraag subsidie 2019 activiteiten verenigingen

Voorwaarden

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.
De subsidie moet op tijd worden aangevraagd.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht