Werving inwoners voor regiegroep Burgerparticipatie

Samen bouwen aan eigen kracht!

Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. In deze regiegroep denkt u samen met raadsleden, bestuurders en ambtenaren mee over hoe we inwoners kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën.

Meedenkers, dwarsdenkers en andersdenkenden gezocht!
De gemeente Elburg is een actieve gemeente met kernen, wijken en inwoners die samen de handen uit de mouwen steken en met elkaar in actie komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun kern of wijk in stand te houden of te verbeteren. Breed gedragen maatschappelijke initiatieven krijgen ruim baan. Gemeente Elburg stelt daarom een regiegroep burgerparticipatie in. Voor deze regiegroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste inwoners die mee willen denken hoe we inwoners nog beter ruimte kunnen bieden voor hun initiatieven.

Wie maken deel uit van de regiegroep?
De regiegroep Burgerparticipatie bestaat uit 2 leden van de gemeenteraad, 2 leden van het college van burgemeester en wethouders, 2 ambtenaren en 2 inwoners. Het is de rol van de regiegroep om het programma Burgerparticipatie te inspireren, te adviseren en scherp te houden. Hoe kunnen inwoners meer verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan de gemeente inwoners (beter) faciliteren? Dat zijn vraagstukken waar de regiegroep over nadenkt. De regiegroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Het uiteindelijke doel is dat er in de gemeente Elburg vitale gemeenschappen ontstaan, die hun eigen ideeën op tafel brengen en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen.

Hoe meldt u zich aan?
Wilt u meedenken, meepraten en meedoen? Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden. Aanmelden kan per email gemeente@elburg.nl tot uiterlijk 22 februari 2019. Wij vinden het belangrijk dat u een netwerk heeft in onze samenleving en dat u in staat bent een goed onderbouwde mening te vormen over vraagstukken die in de regiegroep behandeld worden. Ervaring met burgerinitiatieven en samenwerking met de gemeente is een pre. Geef bij uw aanmelding aan waarom u gemotiveerd bent om mee te doen! Er is geen vergoeding verbonden aan deelname aan de regiegroep. Voor nadere informatie kunt u contact opneme met Marjanneke Wieringa, procesregisseur Burgerparticipatie. Zij is bereikbaar via 0525-688 688 of 06-13088473.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
U ontvangt per email een bevestiging zodat u weet dat wij uw aanmelding hebben ontvangen. De voorbereidingsgroep burgerparticipatie neemt uiterlijk 15 maart een besluit over wie kan deelnemen. Het kan zijn dat u eerst een uitnodiging ontvangt voor een oriënterend gesprek.

Uitgelicht