Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

Elke twee jaar voert MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Met een online enquête onder ondernemers worden per gemeente de scores op vier pijlers bepaald. Aan de hand hiervan wordt de ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente Elburg staat op plaats 49 van de provinciale ranglijst.

56 ondernemers in Elburg hebben de vragenlijst, inclusief de extra vragen van de gemeente Elburg, ingevuld via de link van de gemeente en 7 ondernemers hebben de basisvragenlijst ingevuld via de algemene link van MKB-Nederland. In totaal hebben hiermee 63 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt. Het responspercentage ligt hiermee op 7,3%. Het grootste deel van de respondenten komt uit de sector detailhandel. Er zijn 1820 bedrijven in Elburg.

In de rapportage staan aanbevelingen. Ondernemers zien als sterk punt dat de gemeente goed bereikbaar is en snel reageert op vragen. Een verbeterpunt is volgens de ondernemers de doortastendheid van de gemeente. Volgens de ondernemers duurt het nemen van beslissingen lang en blijft de gemeente vaak vasthouden aan regels.

Het college van burgemeester en wethouders ziet in de resultaten van het onderzoek aanleiding om in gesprek te gaan met de bedrijvenkring Elburg, en om door te gaan met de activiteiten voor ondernemers uit het coalitieakkoord. Er is momenteel een uitvoeringsagenda economie in voorbereiding en die wordt samen met de bedrijvenkring opgesteld. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden in de uitvoeringsagenda meegenomen. Het college constateert ook dat er kennelijk veel ondernemers zijn die niet op de hoogte zijn van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld: van de ondervraagden is slechts 15% op de hoogte van het feit dat de gemeente over een accountmanager voor bedrijven beschikt. We willen daarom beter gaan communiceren wat we al doen voor ondernemers. Klik hier voor meer informatie: https://www.mkb.nl/mkb-vriendelijkste-gemeente-van-2018

Uitgelicht