Kent u iemand die een lintje verdient?

Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

Wie komen in aanmerking?

Als u iemand voorstelt voor een Koninklijke onderscheiding moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving of bijzondere prestaties. De bijzondere verdiensten of prestaties moeten uitgaan boven wat verwacht mag worden van degene die wordt voorgesteld. Het gaat overigens niet alleen om vrijwillige en onbetaalde activiteiten. Ook kunt u mensen uit overheid en bedrijfsleven voorstellen als de verdiensten in hun hoofdfunctie uitgaan boven wat verwacht mag worden van mensen in hun positie. De verdiensten moeten dan niet alleen zichtbaar zijn voor de werkgever, maar ook een maatschappelijke uitstraling hebben buiten de eigen organisatie.

Wie kunnen een voorstel doen?

Iedereen kan iemand anders voorstellen. Het voorstel wordt veelal gedaan door iemand uit de vereniging of instelling die de bijzondere inzet van een kandidaat zeer waardeert. Maar ook familieleden, werkgevers, collega’s of buren kunnen het initiatief nemen om een voorstel te doen.

Wanneer doet u een voorstel?

Voor de ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag) moeten de voorstellen ieder jaar uiterlijk 1 mei in het jaar ervoor bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat zijn ingediend. Een voordracht voor de lintjesregen 2020 moet dus voor 1 mei 2019 binnen zijn. Wilt u iemand op een ander moment in het jaar, in verband met een ‘bijzondere gelegenheid’ voordragen, dan moet uw aanvraag tenminste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.

Wilt u iemand voorstellen?

Een voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een in Nederland woonachtig persoon, moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Hiervoor is een speciaal voorstelformulier; zie op www.lintjes.nl. Op deze website kunt u meer informatie vinden over Koninklijke onderscheidingen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeente Elburg, de heer W.G. Balfoort of de heer A. Post (tel. 0525-688 688).

Uitgelicht