Kindpakket

In de meeste gevallen bekijkt de consulent van de gemeente bij uw aanvraag voor een uitkering of u ook in aanmerking komt voor tegemoetkomingen die onder het volwassenenpakket en/of kindpakket vallen. Mocht dit niet zo zijn, dan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Hieronder leest u meer over het kindpakket.

Gezinnen kunnen om allerlei redenen een krap inkomen hebben. Bijvoorbeeld doordat één van de ouders ontslag krijgt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Het mag niet zo zijn dat het kind hier de dupe van wordt. Daarom heeft de gemeente Elburg het kindpakket. Ouders kunnen bepaalde kosten die ze maken voor hun kinderen terugvragen bij de gemeente. Het gaat dan onder andere om:

 • de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging
 • schoolspullen
 • gymkleding
 • schoolreisjes
 • het eigen kinderfeestje
 • een dagje weg naar een pretpark
 • de aanschaf van een winterjas of fiets

U kunt ook de kosten van een computer of tablet vergoed krijgen, maar hier gelden aanvullende voorwaarden voor. Neem voor aanschaf altijd eerst contact op met de gemeente!

Aanvraagformulier volwassenenpakket en kindpakket

Het kindpakket bestaat uit een vergoeding van maximaal € 500,- (zie onderstaande voorwaarden) per kind per jaar. Op het moment dat ouders deze kosten hebben gemaakt, kunnen ze het bewijs van de kosten (een bonnetje of bankafschrift) samen met het daarvoor bestemde declaratieformulier indienen bij de gemeente. De gemeente betaalt deze kosten terug aan de ouders, totdat het maximumbedrag per kind per jaar is vergoed. Uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Als u twijfelt of u de kosten voor bepaalde spullen of activiteiten vergoed krijgt, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de gemeente.

Declaratieformulier volwassenenpakket en kindpakket

Voorwaarden

Om voor het kindpakket in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Elburg
 • U hebt een vermogen lager dan de vermogensgrens uit de Participatiewet.
 • U hebt géén aanspraak op studiefinanciering ingevolge Wet Studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Afhankelijk van uw inkomen gelden de volgende bedragen:

  Vergoeding kindpakket: € 500,00 (120% bijstandsnorm) per kind (0-18) per jaar Vergoeding kindpakket: € 250,00 (120-130% bijstandsnorm) per kind (0-18) per jaar

Gehuwden / samenwonenden

Max. inkomen: € 1.670,18 excl. vakantietoeslag *

Max. inkomen € 1.809,37 excl. vakantietoeslag *

Alleenstaande (ouder)

Max. inkomen € 1.169,12 excl. vakantietoeslag *

Max. inkomen € 1.266,55 excl. vakantietoeslag *

* Voor mensen met een AOW-uitkering gelden andere inkomensgrenzen.

Aanvraag

U kunt de aanvraag doen via het aanvraagformulier Volwassenenpakket en Kindpakket, zie bovenstaand formulier.

Meenemen

 •  bewijsstukken die worden gevraagd in het aanvraagformulier.

Uitgelicht