Trouwplannen, melding

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden (voorheen ondertrouw).

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. Dit kunt u doen door het formulier 'Verzoek voorgenomen huwelijk' in te vullen. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentehuis te komen. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees dan meer informatie op de pagina 'Trouwen of een registreerd partnerschap aangaan'.

Verzoek voorgenomen huwelijk

Wilt u zeker weten of de gewenste trouwdatum beschikbaar is. Neem dan vooraf contact op met de gemeente tel. 0525-688688.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Voorwaarden

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar trouwen.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor een melding voorgenomen huwelijk.

Aanvraag

U doet een digitale melding bij de gemeente waarin u wilt trouwen.

Termijn

De melding is 1 jaar geldig. Er moeten minimaal 2 weken zitten tussen de melding en uw trouwdatum.

Uitgelicht