Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf de locatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren.  Dit kunt u doen door het formulier 'Verzoek voorgenomen huwelijk' in te vullen. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentehuis te komen. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan. Krijgt u toestemming? Lees dan meer informatie op de pagina 'Trouwen of een registreerd partnerschap aangaan'.

Verzoek voorgenomen geregistreerd partnerschap

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan? Lees dan ook de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Voorwaarden

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

Voor een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap hoeft u niet te betalen.

Aanvraag

U doet een digitale melding bij de gemeente waarin u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Uitgelicht