Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Dit kunt u aanvragen tot 31 december 2019. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Voorwaarden

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Aanvraag

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Omgevingsloket Online 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODNV (Omgevingsdienst Noord Veluwe) tel. 0341- 474300

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

De gemeente handelt de melding binnen 4 weken af en in geval van particulier of mutatieonderhoud binnen 5 werkdagen.

Aanpak

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Wilt u als particulier zelf asbest verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en uw omgeving en volg de volgende werkwijze:

 • Maak de werkplek zoveel mogelijk vrij van andere materialen en spullen;
 • Trek zelf een wegwerpoverall en handschoenen aan en gebruik een mondkapje;
 • Zorg dat u inpakplastic en plakband klaar heeft liggen;
 • Voordat u begint met het asbest te verwijderen is het verstandig om dit vochtig te maken met wat water;
 • Verwijder het asbest zonder dat het breekt. Bij het breken komt de schadelijke vezel vrij. Zorg ervoor dat er geen gevaren voor uw omgeving optreden;
 • Houd asbesthoudende materialen gescheiden van andere materialen. U moet ze op de milieustraat ook gescheiden aanbieden;
 • Leg het verwijderde asbest meteen op het klaarliggende plastic. Bij golfplaten leg dan niet meer dan twee platen op elkaar omdat het pakket anders bijna niet meer te hanteren wordt;
 • Vouw het plastic dicht en plak het luchtdicht af en plak een “asbest-sticker” op de verpakking.

Het verwijderde en ingepakte asbest dient u uiterlijk binnen twee weken na het verwijderen in te leveren bij de milieustraat.

Uitgelicht