Uitbreiding camperplaatsen Havenkade

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 juli 2014 de plaats van de voormalige botenloods op het parkeerterrein aan de Havenkade in Elburg, hebben aangewezen als locatie waar het overnachten in campers is toegestaan (aanwijzingsbesluit).

Daardoor is het mogelijk om het aantal camperplaatsen op de parkeerplaats uit te breiden van 10 naar 18. Op deze manier wil het college tegemoet komen aan de gebleken behoefte aan meer camperplaatsen en het parkeren op de bus parkeerplaatsen en de gewone parkeerplaatsen ontmoedigen.

 

De gemeente zal op korte termijn starten met het inrichten van de nieuwe camperplaatsen. Het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012” staat toe dat op de genoemde strook grond maximaal tien camperplaatsen worden gerealiseerd. Het aanwijzingsbesluit, is een besluit van algemene strekking. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Uitgelicht