Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • een landkaart
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad, in de Staatscourant en eventueel in een bewonersbrief.

Maak uw afspraak

Kosten

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Aanvraag

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op de website Ruimtelijke Plannen en eventueel op papier in het gemeentehuis. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente.

Termijn

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.

Bezwaar en beroep

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft zes weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.

Uitgelicht