Forensenbelasting

Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede huis heeft. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Misschien moet u naast forensenbelasting ook toeristenbelasting betalen. Bijvoorbeeld als u uw huis verhuurt aan andere mensen. Of als u het huis alleen gebruikt voor vrijetijdsbesteding of ontspanning.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • Uw tweede woning staat in een andere gemeente.
  • U heeft meer dan 90 dagen per jaar de mogelijkheid om de woning te gebruiken.
  • Het huis heeft meubels.
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Uitgelicht