Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u per automatische incasso betalen. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af te schrijven. Wanneer u de automatische incasso wilt wijzigen of intrekken, dan kunt u dit ook doen. Gebruik hiervoor onderstaande formulieren.

Automatische incasso aanvragen
 

Automatische incasso wijzigen


Automatische incasso intrekken

Voorwaarden

  • U moet een geldig IBAN-rekeningnummer doorgeven.

Aanpak

Wanneer u nog geen machtiging heeft afgegeven dan ontvangt u bij de aanslag gemeentelijke belasting een groene machtigingskaart. Gebruik de kaart om de machtiging af te geven of vul bovenstaand formulier in.

Termijn

  • Uw aanvraag wordt na binnenkomst binnen 2 weken afgehandeld.
  • De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als  het formulier niet volledig ingevuld is.
  • Als directe behandeling niet mogelijk is, berichten wij u wat daarvan de reden is.
  • U ontvangt geen ontvangstbevestiging.

Uitgelicht