Oud papier inleveren

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling van oud papier bekijken.

Bijzonderheden

Op www.afvalmeerwaard.nl leest u tips en achtergrondinformatie over het scheiden van afval.