Klein chemisch afval inleveren

Klein Chemisch Afval (KCA) veroorzaakt grote problemen als het in het milieu terecht komt. Doe KCA dan ook nooit bij het restafval maar lever het gratis in.

Brengen

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke 1e zaterdag van elke maand
van 09.00-10.00 uur op de gemeentewerf, Het Straatje 8 in Elburg.

Ophalen

Is uw KCA-box meer dan 75% vol, dan kunt u zich tot uiterlijk 1 dag
vóór de ophaaldag aanmelden op 2 manieren:

  • bij voorkeur via internet: www.aconov.nl
  • tel. 0800 - 2224111

Elke maand is er een ophaalronde bij de aangemelde adressen.

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

Kosten

Het inleveren bij de gemeente is gratis.