Register Partijnamen

Algemeen Belang

Noertcamplaan 4

8081 AE Elburg

Tel. (0525) 684367

info@algemeenbelangelburg.nl

www.algemeenbelangelburg.nl

Statutaire naam: Algemeen Belang

Gemachtigde: L. ten Have-Schoonhoven

Plv. gemachtigde:  H. Wessel

 

Elburg Beleid

Clakenweg 134

8081 LZ Elburg

Tel. (0525) 684363
info@elburgbeleid.nl

www.elburgbeleid.nl

Statutaire naam: Elburg Beleid

Gemachtigde: P.R. van Andel

Plv. gemachtigde: M. Clement

Uitgelicht