Zuiderzeestraatweg West 119 en 121, 8085 AD Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AD 119
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 119 en 121, 8085 AD Doornspijk (verzonden 12 maart 2019)
Activiteiten Planologisch afwijkend gebruik, Bouwen en Inrit/uitweg: het verbouwen van de woningen, het tijdelijk, gedurende 9 maanden plaatsen van een woonunit en het aanleggen van een uitweg aan de Glindeweg en behoeve van Zuiderzeestraatweg West 121.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht