Voorgenomen verkeersbesluit omzetten algemene gehandicaptenparkeerplaats in een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Centrumplein te ‘t Harde

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
05-02-2019
Einddatum
19-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeente is van plan een van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het Centrumplein te verplaatsen naar de Deen (het bord is vooruitlopend op dit besluit alvast geplaatst) en op de oude locatie (in de nabijheid van de ondergrondse textielcontainer) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen.

U kunt tot en met 19 maart 2019 het voorgenomen verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “voorgenomen verkeersbesluit omzetten algemene in een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Centrumplein”. Wilt u uw zienswijze kenbaar maken dan kan dat tot en met 19 maart 2019 bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Bijlagen

Uitgelicht