Verlengde Schietweg (kavel 8), ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, 8968

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084RH 10
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Schietweg (kavel 8), ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, 8968 (binnengekomen 10 januari 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht