Verleende loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen Korfbalvereniging Elburg

Type bekendmaking
loterijvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CG 6
Publicatiedatum
12-03-2019
Einddatum
23-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Korfbalvereniging Elburg heeft een vergunning ontvangen voor het organiseren van een verloting. De verkoop vindt plaats van 15 april 2019 tot 22 juni 2019.
De trekking vindt plaats op 22 juni 2019, locatie: Korfbalterrein Burgemeester Bode Sportpark Zwolscheweg in Elburg. Verzonden: 7 maart 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht