Verkeersbesluit wijzigen parkeerverbod en instellen van een verbod om stil te staan voor een gedeelte van de Honingsveldweg te Elburg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
24-01-2019
Einddatum
07-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Op verzoek van aanwonenden en ondernemers heeft de gemeente besloten de parkeerregulering op de Honingsveldweg als volgt te wijzigen:

* een verbod om stil te staan in te stellen op de eerste 17 m van de oostzijde van de Honingsveld, gerekend vanaf het fietspad langs de Zuiderzeestraatweg Oost;

* aansluitend aan dit verbod om stil te staan aan de oostzijde van de Honingsveldweg over een lengte van ca. 20 m een parkeerverbod in te stellen (waarin ook laden en lossen mogelijk is);

* het verbod om stil te staan aan de westzijde van de Honingsveldweg ongewijzigd laten.

U kunt t/m 7 maart 2019 het verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “verkeersbesluit wijzigen parkeerverbod en instellen verbod om stil te staan voor een gedeelte van de Honingsveldweg”. Belanghebbenden die niet verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend, kunnen t/m 7 maart 2019 in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht te Arnhem.

Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Bijlagen

Uitgelicht