Verkeersbesluit omzetten algemene gehandicaptenparkeerplaats in een gereserveerde gehandicap-tenparkeerplaats Centrumplein ‘t Harde

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
08-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeente heeft besloten de huidige algemene gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de ondergrondse textielcontainer op het Centrumplein te ‘t Harde om te zetten in een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst naar de ingang van de Deen.

U kunt tot en met 8 mei 2019 het verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “verkeersbesluit omzetten algemene in een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Centrumplein”. Belanghebbenden die niet verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tot en met 8 mei 2019 in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht in Arnhem.

Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Bijlagen

Uitgelicht