Vergunning verleend voor het tijdelijk mogen plaatsen van een steiger

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GL 33
Publicatiedatum
05-03-2019
Einddatum
16-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De heer G.J. Docter Eikenhof 1 8097SZ  Oosterwolde heeft vergunning ontvangen voor het plaatsen van een steiger ter hoogte van Noorderwalstraat 33 in Elburg gedurende de periode van 25 februari 2019 t/m 30 maart 2019. Verzonden: 21 februari 2019

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht