Veldbiesweg 13, 8084 AC ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AC 13
Publicatiedatum
29-01-2019
Einddatum
12-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Veldbiesweg 13, 8084 AC ’t Harde (binnengekomen 18 januari 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een carport, het uitbreiden van de garage en het plaatsen van een puntdak op de garage.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht