Oude Molenweg naast nummer 10, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 4468

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SW 10
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
02-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Molenweg naast nummer 10, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 4468 (binnengekomen 13 februari 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van twee essen en een zomereik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht