Oude Harderwijkerweg 54, 8085 PH Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PH 54
Publicatiedatum
02-04-2019
Einddatum
14-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oude Harderwijkerweg 54, 8085 PH Doornspijk (verzonden 28 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Reclame: het plaatsen van een reclamebord in de voortuin ten behoeve de bed & breakfast.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht