Oude Harderwijkerweg 54, 8085 PH Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PH 54
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oude Harderwijkerweg 54, 8085 PH Doornspijk (binnengekomen 15 januari 2019)
Activiteit Reclame: het plaatsen van een reclamebord in de voortuin ten behoeve van de bed & breakfast.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht