Nunspeterweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie a, nummers 3477, 3525, 3526 en 1830

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Nunspeterweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie a, nummers 3477, 3525, 3526 en 1830 (verzonden 22 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van 24 appartementen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht