Nathan Projects, Spoorstraat 23, 8084 HW ‘t Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084HW 23
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Nathan Projects, Spoorstraat 23, 8084 HW ‘t Harde, 

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het aanleggen van een wasplaats om voertuigen uitwendig te wassen.

Voornoemde melding is in de periode van 27 maart tot 8 mei 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht