Naast Bovenweg 2B, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8845

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PB 2
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Naast Bovenweg 2B, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8845 (verzonden 19 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk, gedurende 14 maanden plaatsen van een woonunit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht