Loswal Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2441

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
05-03-2019
Einddatum
16-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Loswal Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2441 (binnengekomen 25 februari 2019)
Activiteit Roerende zaken: het plaatsen van een kunstobject in de vorm van een bank.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht