Loonbedrijf Visch B.V. Grevensweg 20-22, 8085PZ Doornspijk

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085PZ 20
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Loonbedrijf Visch B.V. Grevensweg 20-22, 8085PZ Doornspijk,

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het oprichten en in gebruik nemen van een rundveestal E ten behoeve van het houden van zoogkoeien.
•    Het oprichten en in gebruik nemen van gebouw F ten behoeve van het opslaan van machines en werktuigen.

Voornoemde melding is in de periode van 27 maart tot 8 mei 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht