Lavastraat 20, 8084 CP ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084CP 20
Publicatiedatum
29-01-2019
Einddatum
12-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Lavastraat 20, 8084 CP ’t Harde (binnengekomen 22 januari 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een erfafscheiding, een carport en het verkleinen van de garage.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht