Klokbekerweg naast nummer 12, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummer 4095

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LJ 12
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Klokbekerweg naast nummer 12, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummer 4095 (binnengekomen 8 maart 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een lijsterbes.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht