Kennisgeving aanvraag Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084HE 149
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting: 27B09 - Legerplaats Oldebroek 
Locatie: Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde (gemeente Elburg)
Activiteit: Bouwen 
Voor: Nieuwbouw van een Shoothuis Lpl. Oldebroek    
Aanvraagdatum: 19 maart 2019
Zaaknummer: 2019/0532

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

Uitgelicht