Kappen op verschillende locaties

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Travertin ter hoogte van de percelen 14-16 en 18-30 te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8641 (verzonden 17 januari 2019)
Activiteit Kappen: het uitdunnen van twee groenstroken.

Spoorstraat ter hoogte van het perceel 3 te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4057
Activiteit Kappen: het uitdunnen van een houtsingel.

Parkeerplaats NS station ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 3773 
Activiteit Kappen: het kappen van zes zomereiken.

Damweg ter hoogte van perceel nummer 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3724 
Activiteit Kappen: het kappen van een esdoorn

Vale Ouwelaan, ter hoogte van de percelen 2 en 15, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4021 
Activiteit Kappen: het kappen van vier sparren, een taxus en een sierkers.

Gemeentelijke begraafplaats aan de Bovenweg te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3010 
Activiteit Kappen: het kappen van twee vederesdoorns en een amberboom.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht