In de nabijheid van Bovendwarsweg 24, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4017

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084JC 24
Publicatiedatum
12-02-2019
Einddatum
26-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

In de nabijheid van Bovendwarsweg 24, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4017 (verzonden 8 februari 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een berk en zeven coniferen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht