Horsten/De Dijkjes, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 487

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Horsten/De Dijkjes, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 487 (binnengekomen 14 maart 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van 39 woningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht