Havendijkje bij Havenkade 31, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 920 en 1394

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Havendijkje bij Havenkade 31, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 920 en 1394 (binnengekomen 20 februari 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van bergruimte.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht