Exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes 4e herziening onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 17 december 2018 door de gemeenteraad ongewijzigde vastgestelde exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes 4e herziening onherroepelijk is geworden.

Aanleiding voor de herziening is dat de gemeente op grond van artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht is om het exploitatieplan regelmatig te herzien en omdat een aantal onderdelen worden aangepast. De 4e herziening van het exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes is gericht op de onderdelen wijzigen van de fasering, de uitwerking van deelgebied De Dijkjes, het woningbouwprogramma, het toerekenen van kosten van openbare voorzieningen, het wijzigen van de kadastrale situatie en het indexeren van de prijzen.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:
- de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen
- de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.075302-EPV1

Elburg, 26 maart 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht