Eperweg 18, 8084 HG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084HG 18
Publicatiedatum
08-01-2019
Einddatum
19-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Eperweg 18, 8084 HG ’t Harde (verzonden 28 december 2018)
Activiteiten Bouwen, Inrit/uitweg en Kappen: het bouwen van een vrijstaande woning, het verplaatsen van de inrit en het kappen van een paardenkastanje.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht