De Rietkraag 11, 8082 AA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8082AA 11
Publicatiedatum
05-03-2019
Einddatum
16-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De Rietkraag 11, 8082 AA Elburg (verzonden 28 februari 2019)
Activiteiten Bouwen en Reclame: het uitbreiden van het bedrijfspand en het plaatsen van reclame.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht