Botters, bijbel en Blikken B.V., J.P. Broekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HB 11
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Botters, bijbel en Blikken B.V., J.P. Broekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Bereiden van voedingsmiddelen
•    Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Voornoemde melding is in de periode van 23 januari tot 6 maart 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht