Bekendmaking gedoogbeschikking voor een aantal bouwwerken op het volkstuinencomplex ‘Breede Gang’

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
09-04-2019
Einddatum
21-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een gedoogbeschikking voor een aantal bouwwerken op het volkstuinencomplex ‘Breede Gang’ hebben verleend.

In 2001 en 2012 hebben inventarisaties plaatsgevonden van de bouwwerken op het volkstuinencomplex. In 2013 is het bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht” vastgesteld waarbij meer ruimte is geboden voor bouwwerken. Binnen het volkstuinencomplex is slechts zeer beperkt vergunningvrije bouw mogelijk.

Omdat een groot aantal bouwwerken reeds lange tijd aanwezig is en deze door de locatie een beperkte ruimtelijke impact hebben en deels passen binnen het nieuwe bestemmingsplan, worden de tijdens de inventarisatie van 2012 aanwezige bouwwerken gedoogd. Hierdoor wordt een streep gezet onder de strijdige bebouwing en kan handhavend op worden getreden tegen zonder vergunning gerealiseerde nieuwe bouwwerken. De gedoogde bouwwerken mogen niet worden uitgebreid of vervangen zonder vergunning.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht