Bekendmaking gedoogbeschikking tijdelijke mantelzorgwoning Horsterweg 5m te Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SZ 5
Publicatiedatum
09-04-2019
Einddatum
21-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een gedoogbeschikking voor een tijdelijke mantelzorgwoning aan de Horsterweg 5m te Doornspijk hebben verleend.

Door een bijzondere kadastrale splitsing had de kleine woning van de mantelzorgbehoevende geen achtererfgebied. In het recent vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012 actualisatie 2018” is de kleine woonbestemming uitgebreid waardoor nu wel een klein achtererf aanwezig is. De huidige tijdelijke woonunit wordt gedoogd om de mantelzorg te kunnen blijven verlenen tot het moment dat de mantelzorgsituatie wordt beëindigd of een nieuw, legaal, mantelzorgverblijf wordt gerealiseerd.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht