Bas Backerlaan 6, 8081 CE Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CE 6
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bas Backerlaan 6, 8081 CE Elburg (binnengekomen 8 januari 2019)
Activiteiten Monument en Bouwen: het vervangen van het dakkapel en de ramen op de verdieping van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht