Alusafe, J.P. Broekhovenstraat 12B, 8081 HC Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Publicatiedatum
02-04-2019
Einddatum
14-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Alusafe, J.P. Broekhovenstraat 12B, 8081 HC Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen
•    Lassen van metalen

Voornoemde melding is in de periode van 3 april tot 15 mei 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht