Achter Bovenweg 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8457

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PB 4
Publicatiedatum
09-04-2019
Einddatum
21-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Achter Bovenweg 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8457 (binnengekomen 2 april 2019)
Activiteiten Aanleg en Kappen: het aanleggen van potculturesvelden, betonpaden, een waterbassin, het dempen van een sloot en het kappen van acht eiken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht